Landstingsfinansierade fertilitetsutredningar och IVF-behandlingar

Från den 1 oktober 2016 har vi avtal med Stockholms Läns Landsting för fertilitetsutredningar vilket innebär att det inte krävs remiss för att göra en fertilitetsutredning hos oss och att vanlig besöksavgift gäller för båda parter upp till frikort (350 kronor per person och besök). 

Ofrivillig barnlöshet kan bero på många saker varför en fertilitetsutredning är viktig för att försöka kartlägga den egentliga orsaken innan en behandling påbörjas.

En fertilitetsutredning omfattar ett läkarbesök med en noggrann ultraljudsundersökning och blodprovstagning hos kvinnan samt en analys av mannens spermier. Utredningen kan ge svar på om någon form av fertilitetsbehandling gynnar paret eller ej. När provsvar erhållits konsulterar läkaren paret med alternativa behandlingsprocesser. En utredning brukar ta ca 2-4 veckor.

Fertilitetscentrum Stockholm erbjuder fertilitetsutredningar till kvinnor upp till 42 år. I fall där  kvinnan är äldre men nyligen fått barn görs en individuell bedömning.

Utredning steg för steg

Vanligtvis har paret först ett telefonsamtal med en barnmorska eller sjuksköterska. Om en utredning blir aktuellt ska du och din partner komma till kliniken för att lämna spermaprov och blodprover. Ni får samtidigt lämna in en hälsodeklaration där ni har besvarat ett antal frågor som är till hjälp för oss under den vidare utredningen.

Proven analyseras och därefter kommer du och din partner ett par veckor efter provtagningen ha ett möte med en av våra läkare som tillsammans med er går igenom provresultaten och hälsodeklarationen. Det görs ett vaginalt ultraljud på kvinnan vid detta tillfälle. Vid ultraljudsundersökningen tittar läkaren på kvinnans livmoder och äggstockar för att bl a tillsammans med blodproverna göra en bedömning av äggreserv och förutsättningar för att uppnå graviditet.

Beroende på utfallet av provtagning och undersökningen och parets önskemål går man ibland vidare med ytterligare undersökning av livmoder samt äggledare, s k HSSG  (Hysterosalpingosonografi).

Under mötet med läkaren diskuteras olika behandlingsalternativ för att hjälpa paret att uppnå graviditet beroende på vilka svar utredningen har gett.

Den bidragande orsaken till utebliven graviditet finns i en tredjedel av fallen hos kvinnan och i en tredjedel av fallen hos mannen. Det kan även finnas bidragande orsaker hos både mannen och kvinnan. I ca en tredjedel av fallen går det inte att hitta en förklaring till att paret ännu inte har blivit gravida.

Utredning av kvinnlig infertilitet

Det finns ett flertal orsaker till utebliven graviditet, som t ex:

  • Glesa eller uteblivna ägglossningar
  • Icke fungerande äggledare
  • Nedsatt äggstocksreserv
  • Vissa medfödda missbildningar av livmodern
  • Allvarlig endometrios
  • Över- eller undervikt

För äldre kvinnor erbjuds i första hand utredning av äggstockreserven. Detta beror på att många äldre kvinnor inte längre har ägg som är befruktningsdugliga, även om ägglossningarna fungerar helt normalt. Fertilitetsbehandlingar blir då inte meningsfulla eftersom man inte kan korrigera befruktningsdugligheten med aldrig så avancerade metoder.

Utredning av manlig infertilitet

Manlig infertilitet kan bero på nedsatt produktion av spermier, nedsatt rörlighet av spermier eller på att transporten av spermier är satt ur spel. I det senare fallet saknas spermier helt i sädesvätskan. Detta tillstånd som beror på avflödeshinder kallas för azoospermi.

Vid utredning av mannen ingår alltid minst en spermaanalys där en bedömning av provet sker med avseende på antalet spermier och andelen rörliga spermier. Läkaren kan även rekommendera ett kompletterande hormonprov samt i vissa fall kromosomprov. Vilka prover och varför sker alltid i dialog med dig och läkaren.

Om provet inte innehåller några spermier måste man komplettera utredningen med att försöka aspirera spermier med en tunn nål från bitestikeln (PESA) om man misstänker att det föreligger ett avflödeshinder. Om man tror att frånvaron av spermier i sädesvätskan beror på nedsatt produktion av spermier i testikeln tas ett vävnadsprov, även i detta fall med nålteknik (TESE), från testikeln. Båda ingreppen sker i lokalbedövning och kan förutom i ovan beskrivna fall bli aktuella vid behandling av män med ryggmärgsskada eller diabetes. Om spermier hittas via PESA/TESA kan dessa frysas för att användas vid en IVF-behandling. Ingrepp som PESA/TESE görs av androlog eller urolog.